Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

Cambridge official examinations

Els exàmens de Cambridge English són la gamma més important en el món de títols d’anglès per a estudiants, amb més de 5 milions d’exàmens realitzats cada any. Són acceptats per més de 15.000 universitats, empreses i governs de tot el món, que es poden consultar a la base de dades oficial de Cambridge English.

Poden ajudar a accedir a l’educació superior, millorar oportunitats laborals i, gràcies al seu reconeixement internacional, augmentar les opcions tant d’estudi com de feina.

Tots els exàmens de Cambridge English estan dissenyats per desenvolupar les habilitats comunicatives de l’anglès i avaluen les competències d’expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectora i expressió escrita dels alumnes. També valoren el coneixement de vocabulari i gramàtica anglesa. Els exàmens segueixen el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR), un estàndard reconegut arreu que descriu les habilitats lingüístiques.

Comprova el teu nivell fent servir els testos en línia gratuïts de Cambridge.

Els Cambridge English: Young Learners (YLE) són uns exàmens d’anglès pensats per a infants de 7 fins a 12 anys. N’hi ha tres de diferents: StartersMovers i Flyers

Tots tres exàmens consten de tres parts, que avaluen la comprensió oral i escrita, l’expressió escrita i l’expressió oral. Les diverses activitats mostren dibuixos o textos breus. Els candidats han d’observar una il·lustració i comparar-la amb una frase per saber si l’enunciat és cert o fals, descriure dibuixos i, ja en nivells més superiors, completar frases o textos amb les paraules adequades.

Starters es correspon amb el nivell pre-A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües,  Movers amb el nivell A1 i  Flyers, amb l’A2.

 1. Reading and Writing: 25 preguntes, 20 minuts
 2. Listening: 20 preguntes, 20 minuts
 3. Speaking: 5 parts, entre 3 i 5 minuts
 1. Reading and Writing: 40 preguntes, 30 minuts
 2. Listening: 25 preguntes, 25 minuts
 3. Speaking: 4 parts, entre 5 i 7 minuts
 1. Reading and Writing: 50 preguntes, 40 minuts
 2. Listening: 25 preguntes, 25 minuts
 3. Speaking: 4 parts, entre 7 i 9 minuts

Als Cambridge English: Young Learners no s’aprova ni se suspèn. Els exàmens es puntuen amb escuts: fins a un màxim de cinc per a cadascuna de les tres parts (per tant, la puntuació màxima en un examen és de 15 escuts).

Sigui quin sigui el resultat, tots els candidats reben un certificat.

El Key English Test (KET) és el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. KET reconeix l’aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic.

Disposes de coneixements bàsics d’anglès? Pots entendre textos simples? Pots comunicar-te en situacions familiars? Pots entendre noticies curtes i adreces senzilles? Si és així, llavors KET a Anglo School Celrà, és l’examen que et convé.

Hi ha dues versions de KET disponibles: KET i KET per a les escoles.
Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament de temes en KET per a les escoles s’ha vist especialment adreçat als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

Per a què et capacita el KET?

L’usuari d’un Nivell A2 pot:

 • comprendre preguntes i instruccions senzilles
 • expressar opinions ó necessitats senzilles
 • completar formularis i escriure postals ó cartes curtes i senzilles relacionades amb informació personal


QUÈ INCLOU L’EXAMEN DE KET I  ‘KET FOR SCHOOLS’?

Consisteix en tres proves:

 • Reading and Writing: 1 h 10 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre una senzilla informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de completar frases senzilles i escriure un petit missatge ó nota de 25-35 paraules.
 • Listening: 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre anuncis i altres missatges orals expressats emès de forma clara i no massa ràpida.
 • Speaking: 10 min. Els candidats han de demostrar que poden prendre part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key/

El Key English Test (KET) és el nivell A2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. KET reconeix l’aptitud per controlar situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites a un nivell bàsic.

Disposes de coneixements bàsics d’anglès? Pots entendre textos simples? Pots comunicar-te en situacions familiars? Pots entendre noticies curtes i adreces senzilles? Si és així, llavors KET a Anglo School Celrà, és l’examen que et convé.

Hi ha dues versions de KET disponibles: KET i KET per a les escoles.
Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament de temes en KET per a les escoles s’ha vist especialment adreçat als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

Per a què et capacita el KET?

L’usuari d’un Nivell A2 pot:

 • comprendre preguntes i instruccions senzilles
 • expressar opinions ó necessitats senzilles
 • completar formularis i escriure postals ó cartes curtes i senzilles relacionades amb informació personal


QUÈ INCLOU L’EXAMEN DE KET I  ‘KET FOR SCHOOLS’?

Consisteix en tres proves:

 • Reading and Writing: 1 h 10 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre una senzilla informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de completar frases senzilles i escriure un petit missatge ó nota de 25-35 paraules.
 • Listening: 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre anuncis i altres missatges orals expressats emès de forma clara i no massa ràpida.
 • Speaking: 10 min. Els candidats han de demostrar que poden prendre part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/

Preliminary English Test és el Nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Si ets capaç d’utilitzar  situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió), llavors aquest és el teu examen.

Al voltant de 80.000 persones en més de 80 països realitzen cada any l’examen PET i suposa una valuosa qualificació si desitges treballar o estudiar a l’estranger o vols desenvolupar una carrera professional internacional. També és una formació útil per accedir a exàmens superiors com ara FCE (First Certificate in English).

Per a què capacita als alumnes el PET?

Es tracta d’un Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa – un marc internacionalment reconegut.

L’usuari d’un Nivell B1 pot:

 • Entendre la informació principal quan algú dóna instruccions, quan es dóna informació per megafonia o es parla en públic.
 • Poder fer front a la majoria de les situacions amb què es poden trobar quan viatgen com a turistes a un país de parla anglesa
 • Saber formular preguntes senzilles i puguin participar en converses en un entorn laboral
 • Poder escriure cartes o notes sobre assumptes que els són familiars

 

PET o PET for schools?

Hi ha dues versions disponibles de la PET: PET i PET per a les escoles.
Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és el mateix. L’única diferència és que el contingut i tractament dels temes en PET per les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i experiències dels alumnes de l’escola.

 

QUÉ INCLOU L’EXAMEN DEL PET?

Consisteix en tres proves:

 • Reading and Writing: 1 h 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre la informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de demostrar l’ús de vocabulari i estructures completant tasques com ara produir un missatge breu i escriure una història o carta d’aproximadament 100 paraules.
 • Listening: 30 min (aprox.). Els candidats han de ser capaços de comprendre el significat de diversos tipus de missatges enregistrats incloent-hi anuncis, entrevistes i discussions sobre temes de la vida diària. També han de ser capaços de comprendre les actituds i intencions dels interlocutors.
 • Speaking: 12 min. Els candidats prenen part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre tot allò que els agrada o que no els agrada. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/

El Preliminary English Test és el Nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Si ets capaç d’utilitzar  situacions comunicatives quotidianes tant orals com escrites (com ara llegir llibres de textos senzills i articles, escriure cartes personals senzilles, prendre notes durant una reunió), llavors aquest és el teu examen.

Al voltant de 80.000 persones en més de 80 països realitzen cada any l’examen PET i suposa una valuosa qualificació si desitges treballar o estudiar a l’estranger o vols desenvolupar una carrera professional internacional. També és una formació útil per accedir a exàmens superiors com ara FCE (First Certificate in English).

Per a què capacita als alumnes el PET?

Es tracta d’un Nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa – un marc internacionalment reconegut.

L’usuari d’un Nivell B1 pot:

 • Entendre la informació principal quan algú dóna instruccions, quan es dóna informació per megafonia o es parla en públic.
 • Poder fer front a la majoria de les situacions amb què es poden trobar quan viatgen com a turistes a un país de parla anglesa
 • Saber formular preguntes senzilles i puguin participar en converses en un entorn laboral
 • Poder escriure cartes o notes sobre assumptes que els són familiars

 

PET o PET for schools?

Hi ha dues versions disponibles de la PET: PET i PET per a les escoles.
Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és el mateix. L’única diferència és que el contingut i tractament dels temes en PET per les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i experiències dels alumnes de l’escola.

 

QUÉ INCLOU L’EXAMEN DEL PET?

Consisteix en tres proves:

 • Reading and Writing: 1 h 30 min. Els candidats han de ser capaços de comprendre la informació escrita com per exemple cartells, fulletons informatius, diaris i revistes. També han de demostrar l’ús de vocabulari i estructures completant tasques com ara produir un missatge breu i escriure una història o carta d’aproximadament 100 paraules.
 • Listening: 30 min (aprox.). Els candidats han de ser capaços de comprendre el significat de diversos tipus de missatges enregistrats incloent-hi anuncis, entrevistes i discussions sobre temes de la vida diària. També han de ser capaços de comprendre les actituds i intencions dels interlocutors.
 • Speaking: 12 min. Els candidats prenen part en una conversa preguntant i responent preguntes senzilles i parlant lliurement sobre tot allò que els agrada o que no els agrada. Realitzaran l’Speaking Test amb un altre candidat ó en un grup de tres.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary-for-schools/

El First Certificate in English és el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Escull el FCE si el teu coneixement de l’anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis.

Per tal de superar aquest examen necessitaràs una àmplia varietat de vocabulari i hauràs d’ésser capaç de construir, argumentar i fer servir estils de comunicació adients en una multiplicitat de situacions.

També hauràs de demostrar el domini dels diferents registres lingüístics, de les convencions de cortesia i dels diferents graus de formalisme expressats mitjançant el llenguatge.

Per què et capacita el FCE?

Es tracta d’un Nivell B2 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa –

L’usuari típic d’un Nivell B2 pot:

 • entendre les idees principals de fragments escrits complexes
 • mantenir una conversa en relació amb una amplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments
 • produir textos escrits clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i inconvenients de diferents punts de vista.


PER QUÈ TRIAR EL First?

El FCE està reconegut per moltes universitats e institucions educatives com a prova de competència de nivell intermedi d’anglès i aquestes institucions l’admeten com a part del seus requisits d’ingrés.

First o First  for schools?

Hi ha dues versions disponibles del FCE: FCE i FCE per a les escoles. Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament dels temes de FCE per a les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

QUÈ INCLOU L’EXAMEN DEL FCE?

El FCE el conformen 4 proves:

 • Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes. El teu ús de l’anglès serà examinat per mitjà d’exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
 • Writing: 1 hora 20 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
 • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
 • Speaking: 14 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/

El First Certificate in English és el nivell B2 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes. Escull el FCE si el teu coneixement de l’anglès és adient per a la major part de les situacions pràctiques del dia a dia, incloent-hi els negocis i els estudis.

Per tal de superar aquest examen necessitaràs una àmplia varietat de vocabulari i hauràs d’ésser capaç de construir, argumentar i fer servir estils de comunicació adients en una multiplicitat de situacions.

També hauràs de demostrar el domini dels diferents registres lingüístics, de les convencions de cortesia i dels diferents graus de formalisme expressats mitjançant el llenguatge.

Per què et capacita el FCE?

Es tracta d’un Nivell B2 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa –

L’usuari típic d’un Nivell B2 pot:

 • entendre les idees principals de fragments escrits complexes
 • mantenir una conversa en relació amb una amplia varietat de temes, expressant opinions i presentant arguments
 • produir textos escrits clars i detallats, expressant opinions i explicant els avantatges i inconvenients de diferents punts de vista.


PER QUÈ TRIAR EL First?

El FCE està reconegut per moltes universitats e institucions educatives com a prova de competència de nivell intermedi d’anglès i aquestes institucions l’admeten com a part del seus requisits d’ingrés.

First o First  for schools?

Hi ha dues versions disponibles del FCE: FCE i FCE per a les escoles. Tots dos segueixen exactament el mateix format i el nivell de les preguntes és idèntic. L’única diferència és que el contingut i el tractament dels temes de FCE per a les escoles ha estat particularment dirigit als interessos i l’experiència dels alumnes de l’escola.

FCE for schools

 • Ha estat especialment dissenyat per adaptar-se als interessos d’aquest tipus de candidats, fet que incrementa la seva motivació per aprendre anglès.
 • Com que es basa en situacions familiars, el ‘FCE for Schools’ genera en els alumnes confiança en l’ús de l’anglès.
 • Superar el ‘FCE for Schools’ inspira entusiasme en els alumnes per avançar cap a qualificacions superiors.
 • Un certificat Cambridge ESOL proporciona als alumnes un bon començament.
 • Els nostres certificats són reconeguts per ‘colleges’, universitats, empreses i organismes governamentals de tot el món.

 

QUÈ INCLOU L’EXAMEN DEL FCE?

El FCE el conformen 4 proves:

 • Reading and Use of English: 1 hora 15 minuts. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistes. El teu ús de l’anglès serà examinat per mitjà d’exercicis que demostrin el teu nivell de control de la gramàtica i del vocabulari.
 • Writing: 1 hora 20 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
 • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
 • Speaking: 14 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first-for-schools/

El Certificate in Advanced English és el segon nivell més alt dels exàmens Cambridge English, en el nivell C1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes creat pel Consell d’Europa. Escull CAE si el que vols és assolir un estàndard d’anglès adient per a la major part dels objectius (incloent-hi situacions socials i professionals) i per l’educació superior.

Encara que el nivell d’habilitats lingüístiques requerit no és tan alt com al CPE (Certificate of Proficiency in English), CAE reconeix la capacitat per comunicar-se en anglès amb confiança i és aplicable a gairebé totes les situacions de la vida quotidiana.

Al voltant de 60.000 persones en més de 60 països realitzen cada any l’examen CAE.

Per a què et capacita L´ADVANCED?

Es tracta d’un Nivell C1 del Marc Comú Europeo de Referència per als Idiomes (CEFR) del Consell d’Europa – un indicador de l’habilitat en el llenguatge internacionalment reconegut.

Per exemple, l’usuari típic d’un Nivell C1 pot:

 • llegir amb la suficient velocitat per fer front a un curs acadèmic
 • comprendre opinions complexes
 • produir fragments escrits clars, detallats i ben estructurats
 • expressar-se correctament amb un bon grau de fluïdesa
 • fer servir l’anglès de forma flexible en els àmbits social, professional i acadèmic.


A QUI VA DIRIGIT L´ADVANCED?

El CAE està pensat per a aquelles persones que tenen un nivell adequat per a la majoria de les situacions quotidianes incloent els negocis i els estudis. La superació d’aquest examen indica competència per a utilitzar l’anglès de manera eficaç i per a desenvolupar-se amb seguretat en situacions socials i professionals.

PER QUÈ TRIAR L´ADVANCED?

El CAE està reconegut per institucions d’ensenyament superior en molt països com a prova de competència lingüística adequada per a cursos impartits i avaluats en anglès. Quasi totes les universitats del Regne Unit, Australia  i cada dia més universitats dels Estats Units reconeixen el CAE.

QUÈ INCLOU L’EXAMEN DE L’ADVANCED?

L’ADVANCED el conformen quatre proves:

 • Reading & Use of English: 1 hora 30 minuts. Hauràs de ser capaç d’entendre informació continguda en llibres de ficció i de no ficció, en diaris i en revistesi demostrar la teva capacitat en gramàtica i vocabulari en diferents contextes.
 • Writing: 1 hora 30 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar dos textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe, un comentari ó un assaig.
 • Listening: 40 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi noticiaris, discursos, històries i anècdotes i anuncis públics.
 • Speaking: 16 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/advanced/

El Certificate of Proficiency in English (CPE) és el nivell superior dels exàmens Cambridge English Language Assessment. És un exàmen de nivell molt avançat.

A QUI VA DIRIGIT EL CPE?

El CPE està pensat per a aquelles persones que ja posseeixen una alta competència lingüística i que són capaces de desenvolupar-se de manera efectiva en pràcticament tots els contextos de la parla anglesa. Els candidats que superen aquest exàmen posseeixen un nivell d’anglès quasi similar al de un natiu culte.

PER QUÈ TRIAR EL CPE?

El CPE suposa una certificació important per a totes aquelles persones que desitgen treballar o estudiar a l’estranger, desenvolupar una carrera professional, els certificats CPE estan reconeguts per quasi totes les universitats del Regne Unit, Australia i cada dia més per universitats dels Estats Units.

QUÉ INCLOU L’EXÀMEN DEL CPE?

El CPE el conformen quatre proves:

 • Reading & Use of English  Reading: 1 hora 30 minuts.
  Hauràs de demostrar la teva capacitat la comprensió de diferents textes tan de ficció, com diaris, manuals, revistes, etc, i la teva habilitat en gramàtica i vocabulari en diferents contextes.
 • Writing: 1 hora i 30 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de redactar una varietat de textos diferents com ara una història curta, una carta, un article, un informe ò una redacció, cadascuna d’elles de 300-350 paraules.
 • Listening: 45 minuts. Hauràs de demostrar que ets capaç de comprendre el significat de diversos materials de tipus oral, incloent-hi exposicions, noticiaris i anuncis públics.
 • Speaking: 19 minuts. Realitzaràs l’Speaking Test amb un altre candidat o en un grup de tres i hauràs de demostrar la teva capacitat per prendre part en diferents tipus d’interacció: amb l’examinador, amb els altres candidats i per tu mateix.

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/

 • YLE

  Young Learners English

 • KET

  Key English Test

 • PET

  Preliminary English Test

 • FCE

  First Certificate in English

 • CAE

  Certificate in Advanced English

 • CPE

  Certificate of Proficiency in English