Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

Adults

Quin és el teu objectiu?

Cursos en tots els nivells: elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate i advanced , clarament estructurats i programats.

Els  *cursos per a adults estan dissenyats per a professionals, estudiants universitaris i qualsevol persona que necessiti l’anglès per qüestions laborals, estudis, viatges, o inclús, només per plaer amb classes variades, dinàmiques i molt interactives.

Els grups reduïts  asseguren un alt grau de participació de tots, enfocant en cada moment el desenvolupament eficaç de la competència comunicativa dels alumnes.

Diferents horaris de matí , tarda i vespres  s’adapten a les jornades laborals o d’estudis, permetent aprofitar de forma òptima el temps invertit.

NOVETAT

Conectat a  Classes per SKYPE pels que puntualment no poden assistir físicament a classe.

OBJECTIUS

  • Motivació de l’alumne: mitjançant un material atractiu i significatiu  de manera que el procés d’aprenentatge resulta rellevant.
  • Aprendre a aprendre :centra l’atenció en les habilitats que té l’adult per formular les seves hipótesis i buscar recursos per entendre i expresar el que necesita. Fomentem la pràctica personalitzada amb els exercicis i exàmens tant en paper com en línia al final de cada unitat que serveixen per identificar les àrees que els alumnes necessiten treballar més. En aquell moment, se’ls guia perquè realitzin pràctiques adaptades a cada un, el que assegura que les necessitats individuals de cada alumne estiguin cobertes i que el seu temps es faci servir de manera efectiva.
  • Enfocament exhaustiu de les destreses de producció oral i escrita: es porta a terme una conscienciosa preparació perquè els alumnes puguin mantenir una comunicació fructífera en el món real. En les lliçons presentem vocabulari útil per al dia a dia, així com una correcta pronunciació i la capacitat d’expressió oral, de manera que els alumnes aprenen a comunicar-se amb confiança i eficiència.
  • Certifica el teu nivel: quan s’assoleix el nivel, us preparem pels exàmens oficials de Cambridge.(clic i link a Cambridge examinations)

SEGUIMENT

  • Avaluació contínua :  Els professors fan un seguiment contínu del progrés de cada alumne aprofitant totes les activitats de classe.
  • Term report: INTRANET. Seguiment personal  mitjançant usari i contraseña.Els alumnes poden visualitzar i descarregar un informe escrit cada trimestre sobre el progrés i la conducta,  i a cada curs  poden demanar reunions individuals amb el profesor/a. 
  • Mai cancel·lem classes. Si el professor no pot venir, és substituït per un altre dels nostres professors.

*Bonifica el teu curs: Si treballes en una empresa, poden subvencionar el teu curs mitjançant la Fundació Tripartita per a la Formació i l’Ocupació (FTFE). Sol·licita més informació a la teva empresa o a recepció dels nostres centres.

Més cursos