Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

Baby English
de 2 a 5 anys

APRENDRE ANGLÈS, QUAN COMENCEM?

Els nens/es que comencen a aprendre anglès quan són molt petits tenen una avantatge de la que en gaudiran tota la vida. Sempre hem sentit que els nens són “esponges”, perquè  quan són petits donen significació al què aprenen, i  ho graven en el seu cervell , amb naturalitat, sense esforç i per sempre. Els nens imiten la pronunciació de manera natural, utilitzen les mateixes estratègies per adquirir la seva llengua materna i no es qüestionen el què aprenen . Quan abans s’exposi al nen/a al nou idioma, l’utilitzarà amb més facilitat i de manera més espontània, sense haver de recórrer a la memòria, com ho ha de fer qui aprèn de més gran.

OBJECTIUS

Les condicions per aprendre de manera efectiva són molt importants. Aprendre anglès és aprendre a comunicar-se en anglès. És molt important crear la necessitat d’utilitzar l’anglès des del primer minut a classe, a través de situacions quotidianes per l’alumne amb classes innovadores, dinàmiques, participatives i adequades a cada edat, per garantir l’aprenentatge global de l’idioma.

METODOLOGIA

Aprendre anglès de manera natural, tal i com aprenen la primera llengua.

Aprofitem:

  •  l’interès i curiositat natural amb la qual neixen els nens
  • la importància del vincle emocional amb les persones de les que aprenen
  • la preferència per les coses senzilles i l’importància del moviment a la classe
  • el gaudir en la repetició i imitació constant amb música i jocs.
  • la font inesgotable de motivació que suposa el constant reforç positiu que reben

SEGUIMENT

  • Contacte personal amb el professorat tant a l’entrada com sortida de classe. El professor/a proporciona feedback de cada clase sempre que es demani.
  • Intranet: espai a la web de l’escola amb usuari i clau parental per un seguiment personal de l’alumne/a.
  • Term report: Els pares poden visualitzar i descarregar un informe escrit cada trimestre sobre el progrés i l’actitud,  i a cada curs  poden demanar reunions individuals amb el profesor/a.

Més cursos