Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

Empreses

Adaptem els cursos a les vostres exigències

El món empresarial actual, cada vegada més competitiu i especialitzat,el coneixement d’idiomes per part del personal de qualsevol empresa es fa imprescindible i marca la diferència.

Una bona formació del personal de la seva empresa és una excel·lent inversió en el seu negoci amb resultats immediats.

Què us podem oferir?

Desenvolupem els nostres programes formatius i les nostres classes d’anglès amb un clar enfocament comunicatiu que millori la competitivitat de l’empleat dins de l’empresa, a través de l’adquisició i actualització de les competències lingüístiques necessàries per aconseguir una millor qualificació professional del treballador. En tots els casos, i d’acord a la nostra política de qualitat en l’ensenyament com a escola d’anglès, oferim a cada empresa una acurada elaboració del Programa de Cursos anglès per a empreses, que inclou:

  • Proves de nivell de cada alumne. Organització de Grups de classe. Elaboració dels Plans de Formació.
  •  Professors d’anglès  qualificats i especialitzats en treballar amb empreses i amb els objectius lingüístics de cada organització en particular, amb el suport del més modern material didàctic, per obtenir els millors resultats en el menor temps possible.
  • Classes impartides tant en els nostres centres com en les seves dependències, escollint les dates i horaris més convenients per a la seva empresa .
  • Control d’assistència en totes les classes d’anglès: Realitzem un informe mensual que recull l’assistència a classe de tots els alumnes inclosos en cada programa de Formació.
  • Informes de progrés del curs d’anglès: Amb la finalitat que l’empresa conegui el progrés real dels seus empleats l’informe recull el progrés de l’alumne en totes les categories: Oral, comprensió, lectura i escriptura.

Bonifica’t el curs amb Fudació Tripartita. Anglo School s’encarrega de tota la gestió sense cap cost.

Nivells i exàmens reconeguts al nivell europeu

A Anglo School oferim cursos d’idiomes en tots els nivells, des de A1 a C2, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), la qual cosa permet mesurar el progrés dels alumnes dins d’un marc reconegut a nivell europeu.

Moltes empreses ofereixen als seus treballadors l’oportunitat de presentar-se a un examen oficial per tal de poder acreditar els seus coneixements i al mateix temps establir uns objectius clars per al curs. En aquest cas, el professor del curs els prepara als alumnes un programa d’estudi adequat per preparar i aprovar l’examen elegit.

Anglo School és un centre oficial reconegut de Preparació de exàmens de Cambridge, Centre oficial de Cambridge Pretesting 4717 i Partnership de Cambridge University.

Programes de Formació continua per a treballadors, finançats pel Fons Social Europeu i la Fundació Tripartita.

Més cursos