Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

Teenagers
de 12 a 18 anys

Preparats per utilizar l’anglès?

Els nostres cursos están basats en l’aprenentage  interactiu amb una acurada diversitat en les activitats i una temàtica atractiva pensada per despertar interès en els joves, aspectes que resulten molt motivadors per a l’estudiant.

Desenvolupem  la cooperació en l’aprenentatge, amb activitats dissenyades per a realitzar en grup i poder personalitzar les classes respectant la diversitat de l’aula. La possibilitat d’utilitzar l’entorn o la quotidianitat de l’alumnat com a referent per a l’aprenentatge, fa que l’estudiant percebi l’anglès com a una eina útil per comunicar-se.

Emotional Syllabus. Potenciem l’aprenentatge acadèmic  junt amb les competències emocionals i socials per ajudar a l’adaptació social, capacitat i habilitat per pendre decisions i  la resolució de conflictes,  i afavorir habilitats com la creativitat, el lideratge i el pensament crític forma part del nostre programa.

 Com a part  del curs de teenagers Anglo School fa ús de  DVD ,  ordinadors amb connexió a Internet i la pissarra digital interactiva, junt a tots els recursos existents a l’escola a les seves clases-

Cambridge exam preparation:  el material utilitzat a l’aula segueix el format dels exàmens oficials. Durant el segon trimestre els nostres alumnes fan un PRETEST oficial i els preparem per l’examen oficial corresponent si volen.

OBJECTIUS

  • Proveir als adolescents d’un coneixement complet de gramàtica anglesa.
  • Ajudar els estudiants a adquirir un vocabulari de més de 7.500 paraules angleses claus.
  • Desenvolupar les habilitats tant de comprensió com expressió escrita i oral.
  • CERTIFICAR NIVELL. Preparar els alumnes per als exàmens oficials Cambridge(poder clicar i link amb Cambridge examsimportants KET, PET, First, Advanced i Proficiency.

SEGUIMENT:

  • Avaluació contínua :  Els professors fan un seguiment contínu del progrés de cada alumne aprofitant totes les activitats de clase, però introduim els exàmens de consolidació durant el trimestre.
  • Term report: INTRANET per pares/mares. Seguiment personal  mitjançant usari i contraseña parental.Els pares poden visualitzar i descarregar un informe escrit cada trimestre sobre el progrés i la conducta,  i a cada curs  poden demanar reunions individuals amb el profesor/a. 
  • Mai cancel·lem classes. Si el professor no pot venir, és substituït per un altre dels nostres professors.

Més cursos