Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

Aprendre amb èxit

ANGLO SCHOOL té en compte les necessitats de cadascun dels seus alumnes i els ajuda a desenvolupar les seves habilitats de manera efectiva.

El nostre objectiu és que tots els nostres alumnes:

 • es comuniquin de forma clara i segura en anglès.
 • gaudeixin del seu aprenentatge.
 • desenvolupin la seva creativitat i imaginació.
 • aprenguin a estudiar.
 • desenvolupin tot el seu potencial.

If we had only one intelligence- it would either mean that if we were smart, we are smart in everything, and if we are not smart, we’d be poor in everything.

“Si només tinguéssim una sola intel·ligència voldria dir que si ho fossin, seriem bons en tots els camps, I si no, no seriem intel·ligents en res”

– Dr. Howard Gardner

El nostre enfocament abasta el desenvolupament integral de l’alumne, afavorint moltes altres aptituds a més del llenguatge.

Creiem que l’aprenentatge d’una llengua és més eficaç quan:

 • els alumnes interactuen en anglès i participen activament a classe.
 • els alumnes practiquen l’idioma a través d’activitats estimulants i atractives.
 • els alumnes gaudeixen de les classes i se’ls transmet confiança en un entorn estructurat, en el qual se senten segurs, i en el qual els errors s’accepten com una part natural de l’aprenentatge.
 • les activitats de comprensió oral, expressió oral, lectura i expressió escrita es combinen perfectament amb les activitats de gramàtica, vocabulari i pronunciació amb la finalitat de que els alumnes desenvolupin les facultats necessàries per poder comunicar-se de manera efectiva.
 • les classes faciliten el desenvolupament de la independència i autonomia de l’alumne.
 • s’empren una gran varietat de mitjans i tecnologies (visuals, d’àudio, ordinadors ) amb la finalitat de fer que les classes siguin  lúdiques i amenes.
 • Creiem en el “ensenyament/descobriment dirigit”, amb el que provoquem que els mateixos alumnes siguin els qui treballant, en parelles o grups, descobreixin les regles gramaticals. És llavors quan el professor clarifica allò que no s’entén. D’aquesta manera, gràcies al propi esforç, els alumnes recordaran les regles gramaticals per la seva relació activa en l’enteniment de la llengua, per suposat, molt millor que escoltar passivament les explicacions.