Virtual
Campus
Private
Access
Salt: Manuel de Falla, 30 | 972 242 780 · 659 679 274 | info@angloschool.cat
Celrà: Aumet 50 bx. local 7 | 972 909 111 · 659 679 274 | info@angloschool.cat

La nostra escola treballa des de 1995 per oferir un ventall de solucions formatives que garanteixen als nostres alumnes l’assoliment dels seus objectius. La recerca de la metodologia més adequada i els recursos més innovadors, així com el constant reciclatge d’un professorat qualificat i responsable són les bases que conformen la nostra manera d’entendre l’ensenyament de l’anglès.

ORGANITZACIÓ DELS CURSOS

El nombre mínim d’alumnes per classe és 5, i el màxim 9. Les classes petites asseguren la pràctica oral de cada estudiant i el seguiment del procés individual de cadascun per part del professor.

Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats. Cada nivell segueix un llibre, completat per un llibre de pràctiques i dos llibres de lectura . Els estudiants reben feina setmanal per consolidar el treball fet a classe. Regularment, s’avalua el progrés de l’estudiant amb proves i exàmens.

Tots els alumnes que assoleixen el nivell necessari podran presentar-se a l’examen oficial corresponent. La preparació específica de l’examen no es farà a classe, tot i que el professor pot ajudar i guiar en el procés.

També ens diferenciem per la nostra metodologia.

ESPAIS

Anglo School Salt disposa de classes molt amplies que garanteixen la comoditat de nens, adolescents i adults. Per recolzar la tasca docent dels nostres professors comptem també amb equipaments multimèdia i informàtics a cada aula, pissarra digital, connexió a Internet, i a més a més biblioteca, videoteca i centre de recursos.

GARANTIES DE FORMACIÓ

  • Professorat qualificat, creatiu i comunicador per assegurar un aprenentatge eficaç.
  • Grups reduïts: 8/9 alumnes per aula.
  • Material innovador: projecte multi-intel.ligències.
  • Avaluació continua. Informes de progrés i actitud, i entrevistes semestrals amb els professors.
  • Tots els nivells, per nens des de 1 any, joves i adults.
  • Flexibilitat horària: matins, tardes I vespres.
  • Cursos en horari regular i intensius.